• کارگاه فرزند پروری مدرن

    کارگاه فرزند پروری مدرن ( parenting style)فرزند پروری یک فرآیند است که در آن والدین به صورت هماهنگ و با ثبات در یک فضای امن از مجموعه ای از راهبردها جهت رشد همه جانبه ی فرزند خود استفاده می کنند

فرزند آوری مهارتی آموختنی است و والدینی که به آموزش و آگاهی خود در این زمینه اهمیت می دهند قطعا نتایج بهتری دریافت خواهند کرد .

دایانا بامریند چهار سبک فرزند پروری را عنوان می کند که بیانگر نگرش و شیوه ارتباط والدین با فرزندانشان است .

  1. مستبدانه Authoritarian
  2. مقتدرانه Authoritative
  3. سهل گیرانه permissive
  4. بی اعتنا Uninvolved

که بر حسب دو عامل محبت یا پاسخ دهی و پذیرندگی و عامل کنترل یا توقع و قانون گذاری سنجیده شده و رفتار والدین در هر سبک بر اساس این دو عامل تنظیم می شود.

مناسب ترین سبک فرزند پروری روش مقتدرانه است که فاکتور محبت و کنترل در آن به میزان مناسب مورد توجه قرار می گیرد و فرزندانی که با سبک مقتدرانه بزرگ می شوند عزت نفس بالاتری داشته و روابط اجتماعی بهتری با دیگران و موفق تر عمل خواهند کرد .نرگس عسگری

پرسنل مدرسه مه سان

نظرات کاربران

wave

نظر شما درباره این مطلب

wave
برای نظر دهی ابتدا وارد سایت شوید.

در بین 46 محتوا جستجو کنید ...